Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa


Prawo IT
Partner Zarządzający Kancelarii, mec. Rafał Kasterski od lat świadczy usługi prawne na rzecz publicznych oraz prywatnych podmiotów działających na rynku IT.
Czytaj więcej...

Zamówienia publiczne
Znaczna część klientów Kancelarii to podmioty publiczne, zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
Czytaj więcej...

Restrukturyzacja, prywatyzacja, fuzje i przejęcia
Od początku działalności Kancelaria świadczy usługi prawne w procesach M&A, w tym w procesach prywatyzacyjnych.
Czytaj więcej...

Obsługa korporacyjna
Prawnicy Kancelarii świadczą usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
Czytaj więcej...

Wsparcie instytucji publicznych oraz legislacja
W dziedzinie tej wykorzystujemy doświadczenia zdobyte w pracy w administracji publicznej.
Czytaj więcej...

Rozwiązywanie sporów
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych, w tym przez Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Ponadto prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w dziedzinie:

  • Transakcji handlowych,
  • Przedsięwzięć kredytowych,
  • Transakcji na rynku papierów wartościowych,

Szczegółowe referencje przedstawiamy na życzenie.