Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Opracowaliśmy projekty kilkuset umów oraz aneksów umów z dziedziny IT, w tym dotyczących największych w Polsce systemów informatycznych.
W oparciu o zdobyte doświadczenia jesteśmy w stanie zaoferować Klientom wsparcie prawne w najbardziej skomplikowanych wyzwaniach z dziedziny IT.

Wspieramy procesy zakupowe w trybie zamówień publicznych i niepublicznych.

Uczestniczymy w negocjacjach z dostawcami i wykonawcami.

Opracowujemy i opiniujemy projekty umów w sprawach dotyczących IT oraz telekomunikacji:
  • na dostawę i serwis sprzętu komputerowego,
  • na budowę, wdrożenie, wsparcie eksploatacji systemów informatycznych,
  • na świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia, telefonia ip, usługi sieci WAN)
  • o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz na udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania,
  • na świadczenie usług utrzymaniowych, w tym z gwarantowanym SLA,
  • umów outsourcingowych.

W zależności od potrzeb Klientów proponujemy rozwiązania umowne dedykowane do modelu systemowo-funkcjonalnego oraz usługowego. Dostosowujemy umowy do wykorzystywanych przez Klientów procesów, standardów (projektowych, modelowania etc.) i narzędzi.

Wspieramy projekty wdrożeniowe, uczestniczymy w posiedzeniach zespołów projektowych.

Opracowujemy i opiniujemy projekty aneksów, umów wykonawczych do umów ramowych.

Wspieramy Klientów w rozwiązywaniu sporów z wykonawcami.