Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających oraz wykonawców.

Zakres naszych usług obejmuje:
  • doradztwo przy właściwym wyborze trybu udzielenia zamówienia, w tym opiniowanie możliwości korzystania z trybów niekonkurencyjnych
  • doradztwo przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia, warunków udziału w postępowaniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy
  • pomoc dla wykonawców w przygotowaniu wniosków, ofert, środków zaskarżenia, przystąpień
  • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej (w roli eksperta)
  • pomoc przy badaniu i ocenie ofert
  • reprezentacja stron w procedurze odwoławczej
  • przeprowadzanie audytów postępowań oraz kontroli ex-ante