Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Kancelaria posiada doświadczenia związane z obsługą wielkich, średnich i małych podmiotów gospodarczych. Uczestniczyliśmy w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych, opracowywaliśmy m.in. dokumentację dla celów komercjalizacji PKP oraz Poczty Polskiej, tworzyliśmy akty założycielskie spółek holdingowych, w tym spółek z grupy PKP. Posiadamy doświadczenia związane z obsługą spółek prywatnych a także spółek należących do sektora publicznego.

Zakres usług Kancelarii obejmuje:
  • doradztwo przy tworzeniu spółki, powoływaniu i odwoływaniu organów spółki, zmianach aktów założycielskich,
  • wsparcie przy przygotowywaniu walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników,
  • wsparcie w ramach „małej legislacji” - opracowywanie regulaminów wewnętrznych, układów i porozumień zbiorowych, projektów uchwał i decyzji organów spółki,
  • doradztwo w sprawach holdingowych,
  • pomoc prawna w bieżących sprawach spółek,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym w szczególności w relacjach ze związkami zawodowymi oraz w procesach restrukturyzacji zatrudnienia,
  • doradztwo w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów regulujących działalność podmiotów sektora publicznego (ustawa "kominowa", przepisy o gospodarowaniu majątkiem etc.)