Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Kancelaria ma w dorobku pełną obsługę procesów związanych z fuzjami i przejęciami spółek.

Obsługiwała proces połączenia 22 cukrowni z Krajową Spółką Cukrową, w tym analizy prawne spółek dla celów połączenia, przygotowanie części prawnej planu połączenia oraz projekty dokumentów związanych z procesem łączenia spółek.

Uczestniczyła w opracowaniu analiz prawnych dla celów przejęcia, prywatyzacji, fuzji lub kredytowania przeszło 100 podmiotów, w tym banków, zakładów energetycznych, elektrociepłowni, cukrowni, zakładów chemicznych, zakładów spirytusowych, wojskowych zakładów remontowych, wydawnictw prasowych, kolportera prasy, portu lotniczego, spółek handlingowych, operatorów telekomunikacyjnych a także małych startupów.

Uczestniczyła w przygotowaniu transakcji nabycia lub zbycia przeszło dwudziestu akcji lub udziałów, przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w tym sprzedaży i zakupu akcji banków, sprzedaży przedsiębiorstw bankowych, sprzedaży i zakupu akcji od Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji a także transakcjach prywatnych. Kancelaria uczestniczyła też w procesie opracowania prospektów emisyjnych oraz wprowadzania akcji spółek na rynek regulowany.

Doświadczenia nasze obejmują w szczególności:
  • przygotowanie struktury prawnej transakcji,
  • doradztwo transakcyjne,
  • przeprowadzenie profesjonalnego badanie stanu prawnego spółki (due diligence),
  • zapewnienie wsparcia prawnego w zakresie tworzenia i obsługi data room,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji transakcyjnej (memorandum, projekty umów i dokumentów z nimi związanych)
  • uczestnictwo w negocjacjach związanych z transakcją i reprezentacja Klientów przed właściwymi sądami i urzędami.
  • obsługę prawną procesu wprowadzania spółki na rynek regulowany (w szczególności opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego i reprezentację przed GPW/KNF) oraz wsparcie prawne transakcji realizowanych na rynku regulowanym.

Opracowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne dla potrzeb transakcji venture capital. W toku realizacji projektów współpracujemy ze specjalistami z zakresu badania rynków, biegłymi rewidentami, specjalistami od wycen, a w razie potrzeby z doradcami działającymi na rynku papierów wartościowych.