Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Praca dla prawnika...

W chwili obecnej nie poszukujemy pracowników. Jeśli mimo to chcesz nas poinformować, że jesteś zainteresowany(a) pracą w naszym zespole - przyślij życiorys wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na adres mailowy: kancelaria@azkp.com.pl

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym życiorysie będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Kancelarię (Administratora danych) rekrutacji. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Danymi tymi są:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców kandydata,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody.
Nie zapomnij o dodaniu do życiorysu i listu motywacyjnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych np. następującej treści:
  • Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji.
  • Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  • Zapoznałem się z Polityką prywatności.