Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Prawnicy Kancelarii świadczyli usługi prawne na rzecz instytucji publicznych oraz organów władzy państwowej. Szczegółowe referencje przedstawiamy na życzenie.Wspólnicy Kancelarii są autorami lub współautorami projektów licznych aktów prawnych w zakresie prawa gospodarczego, w tym m.in.:
• projektu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
• projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
• projektu ustawy o wykorzystaniu części majątku Skarbu Państwa na potrzeby reformy systemu emerytalnego,
• projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent,
• projektu nowelizacji ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym,
• projektu nowelizacji ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP,
• projektu nowelizacji ustawy o kinematografii,