Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

July 2016

Klauzule umowne w umowach IT

W dniu 15 lipca 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wzorcowe klauzule umowne, które mogą być wykorzystane przez zamawiających z sektora finansów publicznych w umowach IT dotyczących wdrożenia oprogramowania w infrastrukturze zamawiającego. Opracowanie stanowi element pakietu wsparcia dla podmiotów sektora publicznego w zakresie tworzenia umów IT.

Autorzy opracowania udostępniają opracowane klauzule na podstawie licencji wykluczającej możliwość ich komercyjnego wykorzystywania przez doradców prawnych.

Comments

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

W dniu 13 lipca 2016 r. ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu  28 lipca 2016 r. (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 ustawy).

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Comments