Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

W dniu 13 lipca 2016 r. ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu  28 lipca 2016 r. (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 ustawy).

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

blog comments powered by Disqus