Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Naszym Klientom oferujemy obsługę prawną na zasadzie stałej współpracy a także w ramach jednostkowych zleceń. Staramy się dostosować zakresu i koszty obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta. Dbamy o wyeliminowanie zagrożenia konfliktem interesów.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
Stała obsługa prawna polega na świadczeniu stałej pomocy prawnej w różnych /lub wszystkich/ dziedzinach działalności Klienta. Stała obsługa pozwala lepiej poznać oczekiwania i potrzeby Klienta oraz warunki w jakich prowadzi on swoją działalność. Prawnicy Kancelarii pozostają w gotowości do udzielenia pomocy zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta. Szczegółowe zasady współpracy są każdorazowo ustalane w umowie z Klientem. W razie potrzeby prawnicy Kancelarii udzielają pomocy prawnej w siedzibie Klienta lub poza godzinami pracy Kancelarii. 

Rozliczanie stałej obsługi prawnej  odbywa się zwykle w cyklach miesięcznych, w oparciu o stawki godzinowe /wynagrodzenie za rzeczywisty nakład pracy wynikających z zestawienia czasu pracy załączonego do kalkulacji/,  w oparciu o zakontraktowane przez Klienta pakiety godzin lub w oparciu o stawki ryczałtowe z limitem godzin  albo  nie zawierające limitu godzin. 


DORAŹNA POMOC PRAWNA
Doraźna pomoc prawna adresowana jest do Klientów, którzy z różnych przyczyn nie są zainteresowani stałą obsługą prawną lub też potrzebują naszej pomocy w sprawach szczególnie ważnych lub szczególnie skomplikowanych. Zlecenia składane naszej Kancelarii wykonywane są przez wyznaczonego prawnika lub przez zespół prawników, każdorazowo pod nadzorem jednego z Partnerów. 

Zlecenia rozliczane są według stawek godzinowych, przy uwzględnieniu nakładu pracy przy wykonywaniu zlecenia lub w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, uzgodnionego z góry stosownie do przewidywanego nakładu pracy. Kalkulacja wynagrodzenia według stawki godzinowej zawiera każdorazowo zestawienie czasu pracy prawnika przy wykonywaniu zlecenia. 

Do wynagrodzenia doliczane są koszty poniesione przez Kancelarię przy wykonywaniu zlecenia - m.in. koszty dojazdów, delegacji itp. 

Kancelaria świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi: Kodeksem Etyki Radcy Prawnego oraz Regulaminem wykonywania zawodu radcy prawnego.