Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Jolanta Cetwińska posiada bogate doświadczenia w zakresie obsługi prawnej organów administracji oraz podmiotów gospodarczych; specjalizuje się w prawie spółek, prawie pracy oraz prawie papierów wartościowych. Zajmuje się legislacją, transakcjami M&A oraz przedsięwzięciami z dziedziny restrukturyzacji.

Od 1989r. pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych a następnie  w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, gdzie pełniła m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego. 

Jolanta Cetwińska uczestniczyła w pracach nad ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jest współautorką m.in. projektów ustaw: o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, o funduszach inwestycyjnych a także projektów aktów wykonawczych do ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych.

W latach 1996 –1998 była członkiem  Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.