Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Ogłoszenie

5. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie: Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo-magazynowy z zapleczem technicznym KP PSP w Lipsku

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie: Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo-magazynowy z zapleczem technicznym KP PSP w Lipsku


Data publikacji: 2021.03.12

Tytuł postępowania: Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo-magazynowy z zapleczem technicznym KP PSP w Lipsku


Numer postępowania: WL.2370.7.2021

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Pełnomocnik Zamawiającego: Kasterski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Link do postępowania: Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/434827

Termin składania ofert upłynął.