Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Ogłoszenie

7. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie: Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie (postępowanie powtórne)

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie: Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie (postępowanie powtórne)


Data publikacji: 2021.04.14

Tytuł postępowania: Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie


Numer postępowania: WL.2370.14.2021

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Pełnomocnik Zamawiającego: Kasterski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Link do postępowania: Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/446374

Termin składania ofert upłynął.